Projekt "Jestem kobietą więc idę. Mammografia." realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
 

Cele projektu: Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych


Wartość projektu: 1 744 521, 60

 

Pragniemy promować programy zdrowotne nastawione na profilaktykę wczesnego wykrywania raka piersi oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom. 

Projekt skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat zamieszkujących Kielecki Obszar Funkcjonalny. 

Jestem kobietą więc idę. Mammografia.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2017

 

Na publikację artykułu sponsorowanego w piśmie o charakterze regionalnym w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017

 

Na kampanię billboardową  na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Jestem kobietą więc idę. Cytologia.

Projekt "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia." realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
 

Cele projektu: Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych


Wartość projektu: 2 079 777, 30

 

Pragniemy promować programy zdrowotne nastawione na profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się regularnym badaniom. 

Projekt skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat zamieszkujących Kielecki Obszar Funkcjonalny. 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2017

Na publikację artykułów sponsorowanych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy, w piśmie o charakterze regionalnym, w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17 "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

Treść zapytania        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia             Formularz ofertowy               Oświadczenie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/08/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2017

Na kampanię billboardową na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17 "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe                       Formularz ofertowy                       Oświadczenie 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/08/2017

© 2012 by Fundacja Invictus

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.